Bezinteresownie pomagają zwierzętom

Mniejsza liczba psów w schroniskach, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt i dobra opieka nad czworonogami, które pomocy potrzebują, to w dużej mierze zasługa wolontariuszy działających na terenie naszej gminy.

W czwartek 17 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie ze społecznikami, którzy zajmują się dokarmianiem kotów wolno żyjących, opieką nad bezdomnymi, porzuconymi psami, szukaniem im domów tymczasowych i stałych. Są to nie tylko pojedyncze osoby, ale też organizacje takie jak np. Stowarzyszenie Arka dla Zwierząt. – Nasze działania zmierzają do tego, by do schroniska nie trafiały bezdomne psy. Szukamy im domku tymczasowego, gdzie czekają na swoich nowych właścicieli – mówi prezes Arki Alicja Piech.

– Odnotowano pozytywne zjawisko spadku liczby bezdomnych psów w schronisku z 26 sztuk w dniu 31 grudnia 2017 roku na 16 sztuk w dniu 31 grudnia 2018 roku. Dzięki dobrej współpracy gminy ze społecznymi opiekunami zwierząt wolno żyjących, stowarzyszeniem oraz lekarzem weterynarii obserwujemy pozytywne efekty wspólnej pracy – informuje Józefa Lipniak Paszkowska, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w UM.

W 2018 roku gmina pokryła koszty zabiegów sterylizacji i kastracji 124 kotów wolno żyjących. Dofinansowano 50% opłaty właścicielom zwierząt za zabiegi sterylizacji i kastracji 35 kotów i 20 psów. Poddano leczeniu i pokryto koszty leczenia 34 kotów.

Arka dla Zwierząt pomogła w adopcji blisko 190 psów. Niestety, przyszłość stowarzyszenia leży pod znakiem zapytania. – Ze stowarzyszenia poodchodzili wolontariusze. Obecnie bardzo potrzebna jest każda pomoc, nie tylko w postaci wolontariuszy działających w Arce, ale też domków tymczasowych, finansowa, w postaci karmy – mówi Alicja Piech. – Mamy 5 domków, w których przebywa 12 psów. Hoteliki dla zwierząt są bardzo drogie, kosztują nas 600 zł miesięcznie plus koszty karmy, dlatego domki są dla nas szczególnie ważne – tłumaczy wolontariuszka. Zainteresowani pomocą Arce dla Zwierząt mogą zgłaszać się do Alicji Piech pod numerem tel. 608 282 467. Mile widziane są też wpłaty na konto Stowarzyszenie pomocy zwierzętom. Facebook Arki: https://www.facebook.com/arkadlazwierzat/
„Arka dla zwierząt”
ul. Gorzowska 10
66-500 Strzelce Kraj
Nr konta do wpłat
Bank BGŻ BN Paribas S.A.
18 2030 0045 1110 0000 0409 1920

konto walutowe
PL 82 1600 1462 1022 7302 2000 0001
KOD BIC/SWIFT BANKU: PPABPLPK

tytuł darowizna dla potrzebujących zwierząt
SWIFT GOPZPLPW.

rt, Ziemia Strzelecka 2/2019

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content