Mandat za brak tabliczki i skrzynki

Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić na ścianie budynku tabliczkę z numerem domu. Za brak takiej informacji można zapłacić nawet 250 zł. Obowiązkowe jest również posiadanie skrzynki pocztowej.

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem domu na ścianie budynku jest określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Nowe nieruchomości trzeba oznaczyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów – nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

Taka tabliczka jest przydatna nie tylko dla listonosza czy kuriera, ale przede wszystkim dla służb ratunkowych, które w jak najkrótszym czasie muszą dotrzeć do poszkodowanego. Brak widocznego numeru sprawia, że często ratownicy czy strażacy błądzą. – Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Takiej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości – informuje Małgorzata Sieradzka z Urzędu Miejskiego.

Ale nie tylko takie obowiązki mają właściciele nieruchomości. Muszą także pamiętać o skrzynce pocztowej, ponieważ od stycznia 2013 roku w znowelizowanej ustawie Prawo pocztowe znalazł się zapis o karach za nieposiadanie skrzynki. Mogą one wynieść od 50 zł do…nawet 10 tys. zł.

rt, „Ziemia Strzelecka” numer 21/2018 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content