Doposażyli strażaków w nowy samochód

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. ma nowy pojazd. Zakup pojazdu zwiększy skuteczność w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego, na obszarach o niesprzyjających warunkach terenowych, gdzie jest utrudniony dojazd dla średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy”. Głównym celem zadania jest doposażenie sprzętowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy. Zakup w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych na terenie powiatu.

Wartość zakupionego pojazdu wynosi: 143.251,95 zł
Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie: 71.625,97 zł oraz Funduszu Wsparcia PSP w kwocie: 71.625,97 zł

Na podstawie informacji prasowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content