Pamiętaj o przeglądzie kominiarskim

Przegląd kominiarski jest nie tylko obowiązkiem ustanowionym przez prawo, ale przede wszystkim wykonuje się go dla bezpieczeństwa lokatorów. Dzięki sprawnie działającemu systemowi kominowemu odbywa się prawidłowa cyrkulacja powietrza, a uciążliwe i szkodliwe związki eliminowane są z powietrza.

Komin jest ważnym elementem budynku i może być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. PSP każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych. W roku 2017 odnotowano ponad 15 tys. od urządzeń ogrzewanych na paliwa stałe, prawie 250 pożarów od urządzeń na paliwie ciekłym i około 550 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Pamiętajmy, że prawo budowlane stanowi, że właściciel budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. – W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową – pisze w oficjalnym komunikacie Marcin Ziombski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy.

Kominiarz musi przeprowadzić badania techniczne przewodów kominowych, zarówno dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. – Koszt takiej usługi wynosi około 50 zł dla domów jednorodzinnych – mówi Łukasz Durczak, kominiarz. Pod uwagę fachowiec bierze drożność i bieg kanałów oraz ich szczelność. Sprawdza miejsca wylotów (ujścia) komina. Istotna jest też kontrola podłączeń przewodów do poszczególnych lokali. Jeśli okaże się, że system źle działa, kominiarz powinien zdiagnozować usterki dotyczące komina czy kanałów. Kolejne zadanie dla fachowca stanowi przeczyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych. W tym przypadku kominiarz używa specjalnego sprzętu. Na koniec sporządzany jest protokół przeglądu kominiarskiego. Pod protokołem podpisuje się kominiarz (wykonawca prac) oraz właściciel domu (odbiorca prac). Bez względu na stan instalacji kominowych, trzeba też zadbać o czyszczenie przewodów. – W lokalach należących do strzeleckiego PGK badania techniczne przewodów wentylacyjnych odbywają się dwa razy w roku. W najbliższym czasie podobne badania będą wykonywane przed zbliżającym się sezonem grzewczym – mówi Zbigniew Lepiato, kierownik PGK.

Raz do roku należy wezwać kominiarza, który sprawdzi stan komina przed sezonem grzewczym.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 17/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content