Będą oddawać 500+

System wyłapuje uchybienia, a kontrole trwają. Pobierający świadczenie muszą pamiętać, że wszelkie zmiany w dochodach należy niezwłocznie zgłaszać. Ci, którzy o tym zapomną będą musieli pieniądze zwrócić. W naszej gminie póki co 18 rodzin będzie zwracać świadczenie 500+.

Warunkiem otrzymania 500 zł na dziecko co miesiąc jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci. Świadczenie na pierwsze dziecko jest wypłacane pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł (1200 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W przypadku dwójki lub większej ilości dzieci, dochód na osobę nie ma znaczenia. Prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce. Jak informuje nas Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w naszej gminie zdarzają się przypadki zwracania świadczenia wychowawczego 500+ przez mieszkańców. – Spowodowane są przede wszystkim nie informowaniem Referatu Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskanym dochodzie z tytułu podjęcia zatrudnienia w roku bazowym 2016 lub po roku bazowym tj. 2017 r. i 2018 r. lub też zwrot z powodu zgłoszenia zysku np. z powodu podjęcia zatrudnienia – mówi Marian Ambrożuk, dyrektor MGOPS. Zmiany dotyczące dochodów i sytuacji rodzinnych należy natychmiast zgłaszać do Referatu Świadczeń Rodzinnych. – Kwota do zwrotu od początku obowiązywania świadczenia w naszej gminie wynosi 18 tys. zł. Najniższa kwota zwrotu to 500 zł, najwyższa to 2,5 tys. zł. Termin zwrotu ustalamy ze zwracającym. Istnieje możliwość rozłożenia zwrotu na raty dodając oczywiście odsetki ustawowe – dodaje dyrektor.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 6/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content