Remont skweru zależy od wiernych


Trwa remont dwóch głównych chodników w drugiej część skweru przy strzeleckiej kolegiacie. Jednak nadal brakuje pieniędzy na zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się od strony zakrystii.

W roku 2016 skwer od strony rynku został zagospodarowany przez Urząd Miasta, gdyż w większości jest to teren gminny. Wtedy też wykonano projekt zieleni przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, który obejmuje cały skwer. W tym roku parafia chciałaby zagospodarować drugą część skweru, ale zależy to od tego, czy uda się zebrać potrzebną kwotę pieniędzy. Koszt całej inwestycji szacowany jest na prawie 100 tys. zł. – Zakres robót został podzielony na etapy, gdyż parafia nie dysponuje wystarczającymi środkami by sfinansować w całości prace nad skwerem. W I etapie wykonywane jest oczyszczenie terenu, opaska wokół kościoła oraz chodniki. Dalsze etapy zależne są od finansów parafialnych, dlatego kierujemy wielką prośbę do wszystkich parafian i ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatywy budowy skweru przy kolegiacie. Każda nawet najmniejsza ofiara zostanie wpisana w to szczególne miejsce dla naszego miasta i mieszkańców – mówi proboszcz, ks. Jacek Makowiecki.

Jakie są dalsze plany?

Wychodząc bocznym wejściem będziemy mogli przejść nowym chodnikiem w kierunku skrzyżowania ul. Mickiewicza z Katedralną. Na całym placu planowane jest odświeżenie i odbudowa trawnika, nowe nasadzenia. Nie będzie ich dużo, ponieważ jest to miejsce zacienione. Obecny żywopłot pozostanie. W projekcie przebudowy drugiej części skweru ciekawie wygląda także teren tuż przy wejściu na chór. Ogrodnik utworzy tu tzw. szachownicę (część kwadratów obsadzona niskim krzewami, pozostała wysypana żwirem). Planowane jest ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci.

remont Kolegiata

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content