Inwestują w czytelnictwo na wsi

Biblioteka szkolna w Tucznie dostanie 3 100 zł na zakup książek.

13 czerwca podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubuskim i Gminą Strzelce Krajeńskie, dotycząca wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.Zgodnie z zapisami umowy, Wojewoda przekaże Gminie dotację celową na zakup nowości czytelniczych do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Tucznie w kwocie 2.480 zł. Wysokość środków, które szkoła będzie mogła przeznaczyć na zakupy zostanie zwiększona o wkład własny Gminy, stanowiący 620 zł.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki, o tematyce bliskiej ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu świata. Wśród książek kupowanych z dotacji mogą być pozycje w języku obcym nowożytnym nauczanym w szkole, jak również książki w postaci elektronicznej.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content