Samorządowy Informator SMS

Samorządowy Informator SMS jest odpowiedzią na wzrastającą potrzebę poprawy jakości bezpośredniej komunikacji władz Gminy z mieszkańcami.

Jak informuje Urząd Miasta Strzelec Krajeńskich SI SMS jest systemem służącym do bezpośredniego ostrzegania i informowania mieszkańców za pomocą telefonów komórkowych. Informacje z Gminy przekazywane są w postaci wiadomości SMS, a więc dostępne są dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może otrzymywać praktycznie każdy.

System wprowadzony w Gminie, pozostawia mieszkańcom swobodę wyboru. To oni decydują, czy i o jakim zakresie spraw chcą być informowani. Ważne, że będzie to informacja darmowa, docierająca bezpośrednio do zainteresowanych.

Przygotowanych zostało kilka serwisów:
– e-komunikaty dla mieszkańców (SMS rejestracyjny o treści Tak.fsd04) – do osób zarejestrowanych w tej grupie przekazywane będą najważniejsze informacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy, zwłaszcza o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych, alarmowych, jak również bezpłatnych badaniach lekarskich, konsultacjach społecznych. Serwis ten zostanie również udostępniony policji, straży pożarnej w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, np.: poszukiwanie zaginionych osób, groźnych przestępców czy nieoczekiwana konieczność ewakuacji mieszkańców;
– wydarzenia sportowe i kulturalne (SMS rejestracyjny o treści Tak.fsd04ws) – osoby zarejestrowane w tej grupie otrzymywać będą informacje o imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych akcjach organizowanych przez Gminę;
– przetargi i zamówienia publiczne (SMS rejestracyjny o treści Tak.fsd04p) – serwis ten przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są ofertą sprzedaży nieruchomości, przetargami i zamówieniami publicznymi ogłaszanymi przez Burmistrza.

Ponadto w oparciu o podział terytorialny Gminy utworzone zostały 24 serwisy przeznaczone do zarejestrowania się w miejscu zamieszkania.
Powyżej wskazane są treści SMS-ów rejestrujących do poszczególnych sołectw i miasta Strzelce Krajeńskie.

Rejestracja w miejscu zamieszkania jest bardzo istotna, ponieważ o sprawach, które dotyczyć będą tylko określonej terytorialnie grupy mieszkańców, zostaną powiadomione osoby zarejestrowane w tej grupie, te dla których dedykowana jest dana informacja. W przypadku awarii, przerw w dostawie wody, ciepła, opóźnień w dowozie dzieci do szkoły dotyczących tylko kilku sołectw, informacja przekazana zostanie tylko osób zarejestrowanych w tych sołectwach.

Podział terytorialny pozwoli na przekazywanie informacji tylko do osób zainteresowanych, ograniczając jednocześnie koszt wysyłki SMS-ów, ponoszony każdorazowo przez Gminę.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: 95/7636314 lub 95/7636347.

sisms_21

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content