Czy zapłacimy kartą w urzędzie?

W starostwie powiatowym, w wydziale komunikacji możliwa jest już płatność bezgotówkowa. Urząd Miejski w Strzelcach zauważa potrzebę wprowadzenia płatności bezgotówkowych, dlatego już od jakiegoś czasu analizuje ten program.

Jak informuje nas Urząd Miejski w programie upowszechniania płatności bezgotówkowej w administracji publicznej udział bierze tylko około 10 proc. gmin z całej Polski, ponieważ program nie funkcjonuje jeszcze sprawnie. – Urzędy, które do tej pory przystąpiły do programu, w większości przypadków obsługują tylko niektóre, wybrane, pojedyncze płatności bezgotówkowe, np. mieszkańcy mogą zapłacić kartą za dzierżawę gruntu a za podatki i inne należności już nie. Płatności dokonywane są na jedno ogólne konto. W naszym Urzędzie system księgowania funkcjonuje w oparciu o rozwiązania związane z indywidualnymi kontami dla każdego mieszkańca.

Przez terminal płatniczy nie ma możliwości księgowania wpłat bezpośrednio na konto danego mieszkańca. Obecnie konsultujemy różne możliwości i rozwiązania z firmą produkującą oprogramowanie dla urzędów – mówi Jerzy Jakubik, kierownik referatu ogólno-organizacyjnego. Wprowadzając taką możliwość Urząd musi zakupić program kasowy (około 6.500 zł)- bez tego żaden terminal nie będzie pracował. Ponadto należy ponieść koszty opracowania, zakupu i wdrożenia programu, który będzie stwarzał możliwości księgowania wpłat na konto danego płatnika/mieszkańca- na razie koszt tego oprogramowania jest nieznany. – Jeśli chodzi o koszty terminali i opłat za operacje to dwa terminale Urząd otrzymuje nieodpłatnie, a za każdy następny jest stała miesięczna opłata –około 50 zł/miesięcznie – dodaje urzędnik. Podczas trwania projektu/programu za płatności nie są pobierane dodatkowe opłaty (ale tylko na tych dwóch bezpłatnych terminalach), ale na pozostałych terminalach oraz po zakończeniu projektu prowizję będzie musiał ponieść Urząd.

Płatności bezgotówkowe w Starostwie Powiatowym możliwe są w wydziale komunikacji, gdzie zainstalowane są przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych 2 terminale płatnicze. – Klienci ponoszą z tego tytułu opłatę w wysokości 2 zł od transakcji. Około 30% płatności dokonywanych jest poprzez płatności bezgotówkowe – informuje Edward Tyranowicz, starosta. Starostwo nie uczestniczy na dzień dzisiejszy w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych ze względu na niedostosowanie kasowe i komputerowe programu. – Firma komputerowa, w której zostało zakupione oprogramowanie odmówiła dokonania zmian w tym zakresie. Jesteśmy na etapie poszukiwania nowego oprogramowania z opcją dokonywania płatności z wykorzystaniem terminala płatniczego – dodaje starosta.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 1/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content