Kontrole na zwolnieniu lekarskim

W minionym roku lubuskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skontrolowały pod kontem wykorzystywania zwolnień lekarskich 3415 osób. W wyniku kontroli prawo do zasiłku straciło 415 z nich. Taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników.

Jeśli pracodawca ma wątpliwości, czy jego pracownicy wykorzystują zwolnienie lekarskie zgodnie z zaleceniami lekarza, a nie np. w tym czasie pojechali na wakacje, remontują dom albo wykonują pracę w innym miejscu, mogą przeprowadzić kontrolę. Taka kontrola może się odbyć w miejscu zamieszkania bądź czasowego pobytu pracownika, drugim miejscu pracy lub w miejscu w którym pracownik prowadzi działalność gospodarczą. Gdy kontrolujący nie zastanie pracownika w mieszkaniu, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik natomiast powinien wyjaśnić przyczynę nieobecności. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca może uznać, że wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Takie kontrole regularnie przeprowadza także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W minionym roku w Lubuskiem skontrolowano 3415 osób, z których prawo do zasiłku straciło 415. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli wyniosła ponad 562 tys. zł.

ZUS może przeprowadzić także kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Prościej mówiąc, lekarze orzecznicy ustalają czy pracownik faktycznie jest chory a zwolnienie zasadne. W 2018 r. w naszym województwie przeprowadzono ponad 6,4 tys. takich kontroli. W efekcie prawo do zasiłku zakwestionowano u 357 osób na kwotę ponad 203 tys. zł.

W przypadku ustania zatrudnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniża podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość świadczenia w takim przypadku nie może być wyższa niż 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wysokość wypłacanego świadczenia może być zmniejszona, jeśli pracodawca nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), a pracownik w ciągu 7 dnie dostarczył mu zaświadczenia lekarskiego. Jeśli pracodawca posiada PUE ZUS, zwolnienie lekarskie pracownika otrzyma automatycznie po jego wystawieniu przez lekarza.

Agata Muchowska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa lubuskiego

Sprawdź również…