Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

W dniach 29.11 – 01.12 w Strzelcach Krajeńskich zostaną uruchomione specjalne punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku odbędzie się międzynarodowa kampania pn. „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Kampania rozpocznie się 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym okresie utworzone zostaną specjalne punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy. Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości, iż przemoc stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Chodzi również o wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, a także wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie. W kampanię włączyła się także lubuska policja, która podejmuje w tym czasie zintensyfikowane działania profilaktyczno–edukacyjne na rzecz kobiet – ofiar przemocy. Działania polegają m.in. na udziale policjantów w punktach konsultacyjnych dla ofiar przemocy.

W dniach 29.11 – 01.12 w Strzelcach Krajeńskich, w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Al. Piastów 13 (pokój nr 12) oraz w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ul. Gorzowska 38, zostaną uruchomione specjalne punkty konsultacyjne. Pomocy zgłaszającym się osobą udzielać będą przedstawiciele strzeleckiej Policji, Prokuratury Rejonowej, gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Punkt będzie czynny w godzinach od 11:00 do 13:00.

Na podstawie materiałów prasowych KPP w Strzelcach Kraj.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content