Rusza rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Krajeńskich ogłasza zapisy na rok szkolny 2024/2025.

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7 czerwca 2024 r.

Termin badania przydatności: 12 – 13 czerwca 2024 r.

O przyjęcie do:

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Badanie przydatności kandydatów do nauki, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch wysokościowy, harmoniczny, poczucie rytmu, umiejętność zaśpiewania piosenki, pamięć muzyczna) i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz egzamin kwalifikacyjny kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza odbędzie się w dniach: 12 i 13 czerwca 2024 r. (jeden dzień do wyboru) w godzinach uzgodnionych telefonicznie z rodzicami.

UWAGA!

Przed wypełnianiem komputerowym wniosku o przyjęcie do szkoły, najpierw należy formularz pobrać i zapisać.

Podania, które będą wypełniane ręcznie, prosimy wypisać bardzo czytelnie (najlepiej drukowanymi literami).

Prosimy o dwustronne drukowanie wniosków o przyjęcie do szkoły!

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psmstrzelce/informacja-o-rekrutacji2

You may also like...

Skip to content