Co z zasięgiem?

Czy w związku z remontem wieży kolegiaty i ściągnięciem masztu telekomunikacyjnego będzie gorszy zasięg w naszych telefonach? Sprawdzamy. 

Jak udało nam się ustalić, instalacja na wieży kolegiaty należy do sieci Play. – Ze względu na rozpoczynający się remont kościoła, na którym zainstalowana była infrastruktura telekomunikacyjna, konieczne było wyłączenie stacji i demontaż anten – przyznaje Martin Stysiak, ekspert ds. public affeirs w Play. Zasięg w tym miejscu będzie dostarczany przez sąsiednią stację bazową, ale inwestor już prowadzi trzy procesy inwestycyjne. – Ich celem jest poprawa zasięgu na terenie miasta. 

Jeżeli po remoncie kościoła będzie możliwość powrotu na wieżę, to inwestor będzie tym faktem zainteresowany – dodaje Martin Stysiak. 

Rt 

You may also like...

Skip to content