Twój głos też się liczy

Gmina Strzelce Krajeńskie opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2024-2030. Program da możliwość sięgnięcia po pieniądze na rewitalizacje najbardziej wykluczonych w gminie obszarów.

Poprzedni program rewitalizacji pozwolił sięgnąć po środki unijne na wyremontowanie traktów spacerowych wokół murów, ale już przestał obowiązywać. Od tamtej pory prawo się zmieniło i program musi zostać opracowany na podstawie ustawy o rewitalizacji. – Jest to długotrwały proces. Pierwszym krokiem było wyznaczenie obszarów zdegradowanych w gminie, tj. takich, gdzie występują negatywne zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe i przestrzenno-funkcjonalne – wyjaśnia Adam Roszak z Urzędu Miejskiego. – Gmina nie może sobie wybrać takich terenów – muszą one zostać wyznaczone za pomocą wskaźników, np. udziału osób bezrobotnych wśród mieszkańców, liczby osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców, wyników egzaminów w szkołach itp. – dodaje.  

Pod koniec listopada 2023r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Strzelce Krajeńskie. Do obszaru rewitalizacji zaliczono część miejską, na którą składają się ulice Forteczna-Północna, Forteczna-Zachodnia, Nowa Brama, Okrężna, Północna, Strzelecka, Zachodnia oraz część wiejską obejmującą miejscowości Bobrówko, Gilów, Lubicz i Tuczno. Załącznikiem do uchwały są mapy, na których zaznaczono obszar rewitalizacji – przede wszystkim obszary zamieszkałe. Dzięki ustawie o rewitalizacji gmina może na wyznaczonym obszarze zastosować tzw. specjalne środki, które proces mogą przyspieszyć. Jednym z nich jest prawo pierwokupu. – Takie uprawnienie zagwarantowała sobie gmina Strzelce Krajeńskie na mocy uchwały – wyjaśnia Adam Roszak. Następnym krokiem było podjęcie w grudniu 2023r. uchwały o przystąpieniu do opracowywania programu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze. Obecnie trwają konsultacje nad Regulaminem Komitetu Rewitalizacji. Regulamin wyłaniania członków Komitetu musi zostać przyjęty uchwałą. Projekt tej uchwały jest obecnie konsultowany, ponieważ przepisy kładą bardzo duży nacisk na współpracę z mieszkańcami zamieszkującymi obszar rewitalizacji. – Konsultacje muszą trwać minimum 35 dni i odbywać się w różnych formach – mówi Adam Roszak.
Wszystkie formularze i dokumenty są dostępne na stronie www.strzelce.pl/rewitalizacja/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich. Ogłoszenie zamieszczamy na stronie 11. 

red., rt

You may also like...

Skip to content