Porządki w gospodarstwach

W listopadzie gmina odebrała od rolników kłopotliwe produkty, których nie mogą się oni pozbyć w odpadach komunalnych. Udało się zebrać około 20 ton folii rolniczych, sznurka, opakowań po big bagach oraz nawozach. 

– W akcji brało udział 70 rolników z terenu naszej gminy, którzy wcześniej złożyli ankiety inwentaryzacyjne – mówi Artur Skotarczak z Urzędu Miejskiego. – Wynajęta przez nas firma przetransportowała odpady do ostatecznego recyklera, gdzie zostały one poddane procesowi unieszkodliwiania i odzysku – dodaje. 

Zadanie kosztowało 18.900 zł, a większość kosztów pokryła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Rt 

You may also like...

Skip to content