Kolejne tony azbestu zutylizowane

Po raz kolejny z terenu naszej gminy usuwano produkty azbestowe. To szkodliwy materiał, którego trzeba pozbyć się definitywnie do końca 2032 roku. 

Demontażu i odbioru azbestu dokonywała firma wyłoniona w przetargu latem tego roku. Spółka z Dębna zaproponowała najkorzystniejszą ofertą w wysokości ponad 38 tysięcy zł. – W mijającym roku odebraliśmy około 50 ton tych niebezpiecznych odpadów – informuje Artur Skotarczak z Urzędu Miejskiego. – Usuwanie azbestu jest bardzo ważne, gdyż jest on groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych szczególnie w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub w skutek korozji – dodaje. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia może być także woda, do której azbest trafia z zanieczyszczonych gleb, ze ścieków przemysłowych i atmosfery, dlatego tak ważne jest, by nie pozbywać się tego materiału na własną rękę i nie przechowywać go na terenie swojego gospodarstwa, czy też pod żadnym pozorem nie zakopywać. 

Zadanie było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i będzie kontynuowane w kolejnych latach, gdyż do końca 2032 roku wszystkie gminy muszą obowiązkowo pozbyć się azbestu ze swojego terenu. Całkowity koszt wyniósł ponad 57 tysięcy, z czego 35 tysięcy to dotacja. 

Rt 

You may also like...

Skip to content