Powiatowy konkurs fotograficzny

Starostwo Powiatowe zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Powiat Strzelecko – Drezdenecki na starej fotografii”, którego celem jest ukazanie poprzez starą fotografię dawnych zabudowań miast i wsi wchodzących w skład powiatu.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu strzelecko – drezdeneckiego, powyżej 18 roku życia. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przeszukać domowe archiwum, znaleźć zdjęcie lub zdjęcia z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego i dostarczyć je w wyznaczonym terminie pod wskazany adres z dopiskiem „Powiat Strzelecko – Drezdenecki na starej fotografii”.

Zgłaszając fotografie do konkursu nie pozbywasz się ich. Wszystkie zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szczegóły w regulaminie dostępnym pod adresem: www.fsd.pl

Na podstawie materiałów prasowych Starostwa Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content