PGK wyprodukuje prąd

Pod koniec sierpnia elektrownia fotowoltaiczna, której właścicielem jest PGK, została odebrana przez Eneę i podłączona pod napięcie.

 

Na budowę farmy fotowoltaicznej Przedsiębiorstwo Gospodarki KOmunalnej pozyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie około 1,5 mln zł. Wartość całego projektu wyniosła około 4,6 mln zł. Instalacja ma za zadanie przetwarzać energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną i przekazywać ją dalej. – PGK jako wytwórca będzie sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w elektrowni i wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucji – informuje prezes PGK Grzegorz Rakiej. 

– To jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce, bo farmy fotowoltaiczne to przedsięwzięcia bardziej sektora gospodarczego, a nie samorządowego. Dlatego byliśmy z prezesem PGK tak zdeterminowani, by ten projekt zafunkcjonował w gminie – komentuje sekretarz Mateusz Karkoszka. – Nasza Spółka zaczyna dziś zarabiać pieniądze, a gmina przeciera szlak upowszechniania zielonej energii w samorządach. Wykorzystaliśmy do tego stare wysypisko, co jeszcze bardziej buduje ten ekoprojekt – dodaje. 

Produkcja prądu na farmie nie oznacza, że mieszkańcy będą płacić niższe rachunki za energię, ale dodatkowe pieniądze zarobione przez PGK będą mogły być przeznaczane na inwestycje, z których wszyscy skorzystają. Dodatkowo PGK będzie płacić gminie podatek od nieruchomości, w związku z czym do gminnej kasy też trafi więcej pieniędzy. 

Rt 

 

You may also like...

Skip to content