Biblioteka w Zwierzynie zaprasza

Pierwszym powakacyjnym wydarzeniem w zwierzyneckiej bibliotece będzie spektakl przygotowany przez grupę seniorów na podstawie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Reżyserem tego przedsięwzięcia jest Jan Mierzyński, zaś tekst wybrała i adaptowała na potrzeby spektaklu Anna Sokulska.
Na wydarzenie GBP w Zwierzynie zaprasza 8 września o godz. 16:00 w przeddzień ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2023, odbywającą się od 12 lat pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.
Spektakl stanowi podsumowanie trwającego od lutego projektu „Mistrzowie słowa – Eliza Orzeszkowa”. Sponsorem głównym wydarzenia jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-system SA.

You may also like...

Skip to content