Nowy administrator targowiska

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie będzie już administrować targowiskiem. Zadanie przejmuje gmina. 

Jak tłumaczy gmina, jednym z głównych czynników, które miały wpływ na taką decyzję, są finanse. – Nowa rzeczywistość finansowa, chyba wszystkich samorządów, zmusza do szukania oszczędności w każdym obszarze. Naturalną sytuacją jest powierzanie, tam gdzie to jest możliwe, zadań własnych gminy powołanej do tego celu spółce komunalnej. Jednakże analiza struktury ponoszonych przez zarządcę wydatków pokazała, że z samych już zasad prowadzenia rachunkowości przez spółkę prawa handlowego możliwe są do uzyskania pewne oszczędności. Na przykład, PGK zobowiązana jest do rozliczania ponoszonych kosztów zarządu przedsiębiorstwem w sposób proporcjonalny do uzyskiwanego z danej działalności przychodu. W przypadku gminy taki koszt nie występuje – tłumaczy Leszek Jaśków, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. – Jeżeli dodamy do tego składniki kosztów administrowania, które rozliczane przez gminę zwolnione są z podatku VAT bądź jego wysokość wynosi 8%, a Spółka sumując je obciążała całość  podatkiem VAT w wysokości 23%, to już mamy znaczące korzyści – dodaje.  

W ubiegłym roku do budżetu gminy z tytułu pobranych opłat targowych, wpłynęło 68.282,00 zł, natomiast koszty prowadzenia targowiska przez PGK wyniosły 82.920,90  zł. – Wprowadzona podwyżka opłat tylko częściowo rekompensuje tę różnicę, dlatego też prowadzone są inne działania mające na celu obniżenie kosztów – podkreśla Leszek Jaśków. Warto również wspomnieć, że od połowy ubiegłego roku, na podstawie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników właśnie rolnicy i ich domownicy, sprzedając w piątki i soboty produkty rolne lub spożywcze wytworzone we własnym gospodarstwie rolnym są zwolnieni z opłaty targowej. – Ustawa nie różnicuje i zwalnia z ponoszenia tej opłaty  zarówno rolników z danej gminy, jak też przyjeżdżających z innych rejonów. Powoduje to w sposób oczywisty spadek wpływów do budżetu z tytuł poboru opłaty targowej – dodaje urzędnik. 

Dla osób handlujących bądź kupujących na targowisku nic się nie zmieni. Prace związane utrzymaniem porządku i czystości oraz poborem opłaty targowej będzie wykonywała ta sama osoba co dotychczas.  – Liczymy, że obniżenie kosztów prowadzenie targowiska oraz zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu wysokości opłat targowych pozwoli nam na wygospodarowanie pewnych środków finansowych, które będziemy mogli przeznaczać na poprawę estetyki i warunków prowadzenia handlu na targowisku – podsumowuje Leszek Jaśków. 

Rt

You may also like...

Skip to content