RAPORT PRZYJĘTY

Za nami sesja absolutoryjna, na której oceniana jest praca burmistrza i jego zespołu przez radnych. Absolutorium i wotum zaufania miejski parlament przegłosował jednogłośnie.
Gdy łańcuch wisi nie tylko na piersi przewodniczącej Rady Miejskiej, ale także burmistrza – to znak, że jest to najważniejsza sesja w roku. Do końca czerwca każda rada musi przeanalizować działalność organu wykonawczego pod względem prawidłowości realizacji budżetu. Na tej podstawie głosowana jest uchwała udzielająca lub nie absolutorium burmistrzowi i wotum zaufania. To gesty także symboliczne. Ukazują czy jest współpraca między władzą wykonawczą a ustawodawczą.

RAPORT MOCNYCH I SŁABYCH STRON
Na tej sesji poddany analizie jest także raport o stanie gminy. To dokument, w którym opisane są szczegółowo wszystkie dziedziny życia samorządu. Prezentowane są mocne i słabe strony danego zagadnienia. Nie jest to raport koloryzujący, a przedstawiający rzeczywistość taką jaką jest. Każdy referat i jednostka gminna przekazuje część opisową, a w całość zbiera to wiceburmistrz Dorota Grzesiak. Raport dostępny jest na stronie miasta www.strzelce.pl w zakładce Raport o stanie gminy.
Nim przyszedł czas głosowania skarbnik Adam Skrocki opisał sytuacje finansową. Założone dochody w budżecie gminy na 2021 r. wynosiły ponad 90 mln zł, wydatki przyjęto w wysokości 92,7 mln zł. Deficyt wyniósł 2,2 mln zł. – W wyniku dokonywanych zmian w trakcie zeszłego roku budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą 93,3 mln zł, a wydatki to ponad 98,7 mln zł – wylicza skarbnik i dodaje, że wykonanie dochodów wyniosło 97,61 proc. planu rocznego.
Następnie została przedstawiona pozytywna opinia kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. To organ, który nadzoruje samorządy pod względem finansowym. Swoją wewnętrzną kontrolę prowadzi również Komisja Rewizyjna, której pracami kieruje Marek Adamus. – Wnosimy o udzielenie absolutorium i wotum zaufania – przekonywał radny. Przyszedł zatem czas na głosowanie. Jedenastu obecnych na sesji rajców jednogłośnie poparło uchwałę. – Zdajemy sobie sprawę, że pojawiają się trudności i problemy. Jednak naszym zadaniem jest ich wspólne rozwiązywanie. Dlatego między radnymi i burmistrzem jest stała współpraca. Bo rzecz idzie o naszą gminę i po to wybrali nas mieszkańcy – mówi przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Janusz.

JESTEŚMY JAK OKRĘT
Tuż po głosowaniu głos zabrał Mateusz Feder. – Zawsze powtarzam, że absolutorium i wotum zaufania jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się różnymi sferami działalności naszej gminy. Można to porównać do okrętu. Każdy za coś odpowiada, ale kurs jest jeden – działanie w imieniu i na rzecz mieszkańców. Oni dali nam pięcioletni mandat, byśmy jak tylko potrafimy i ile jest w nas sił zarządzali naszą gminą. I jeśli pojawiają się problemy to nigdy nie możemy kogoś zostawić samych sobie. Po to jesteśmy grupą, abyśmy razem sobie pomagali. Pamiętajmy o tym – mówił do kierowników jednostek, radnych, sołtysów burmistrz. I kontynuował: – W samorządzie podejmuje się różne decyzje. Czasem bardzo trudne. Podobnie z inwestycjami. Niektóre widać, a o innych nikt nie usłyszy. Ale te i te musimy wykonywać. Dlatego za ponad 10 mln zł remontujemy kapitalnie oczyszczalnie ścieków. To inwestycja, którą mało kto dostrzeże, ale ze względu na nasze ekologiczne bezpieczeństwo była ona konieczna. I za to, że państwo radni poparliście tę decyzję bardzo dziękuję. To świadczy, że jesteśmy odpowiedzialni – przekonywał włodarz. I dodał, że najważniejszą dobrą informacją w zeszłym roku było podpisanie umowy na budowę obwodnicy Strzelec. – To blisko 100 mln zł rządowych pieniędzy, które zostaną zainwestowane w naszym mieście – zaznaczył burmistrz. Przypomina jednocześnie, że niebawem powinna być podjęta ostateczna decyzja o budowie nowego ośrodka szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy, o który od lat zabiega nasz samorząd.
– To kolejne 12 mln zł, które zostaną zainwestowane w Strzelcach.
Kolejne punkty sesji to także przegłosowanie kosmetycznych zmian budżetowych i zgoda na zmianę stawki żywieniowej w Żłobku, która obecnie wynosi 7 zł. Za takie pieniądze w dobie gwałtownie rosnących cenach trudno ugotować pożywnych pięć posiłków dla naszych maluchów. Radni wyrazili zgodę, że dyrektor placówki może tę stawkę systematycznie podnosić, ale nie może ona przekroczyć 15 zł.
Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż Enei małego fragmentu działki gminnej w Dankowie na budowę stacji transformatorowo kompaktowej.
red

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content