O STADIONIE, PROTEŚCIE, BONIFIKATACH I ULGACH

Nowe zasady wykupu lokali komunalnych, wskazane miejsce dla rolników handlujących na targowisku, zmiany w budżecie, zatwierdzenie planu miejscowego dla Czyżewa i rozstrzygnięcie sporu dotyczącego Rady Sołeckiej w Macharach – m.in. tymi sprawami zajmowali się radni na ostatniej sesji.

Nim rajcy przystąpili do podjęcia uchwał wysłuchali sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Burmistrz poinformował o licznych konsultacjach związanych z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym czy zgromadzeniach i zarządach SGO5. Odbyło się spotkanie z p.o. dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Romanem Jabłońskim, w którym uczestniczył też radny Dariusz Kłosiński w sprawie ewentualnego dofinansowania budowy kontenerowej szatni dla piłkarzy w Buszowie łącznie z zapleczem sanitarnym. Całość może kosztować ponad 200 tys. zł jednak trzy czwarte tej kwoty miałoby pochodzić z pieniędzy KOWR. – Złożyliśmy wniosek, a jaka będzie decyzja to czas pokarze – zaznaczył M. Feder.
Odbyło się także spotkanie z dyrektorem Enei Oświetlenie Krzysztofem Jagełło w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych przy krajówce (zadanie już wykonane) oraz planowanej rozbudowie oświetlenia ulicznego na wsiach i w Strzelcach. – Chcemy w tym roku ogłosić przetarg. Jednak mamy sygnały, że są problemy z produkcją różnych komponentów. Dlatego ewentualne dobudowy mogą pojawić się dopiero w trzecim kwartale przyszłego roku – zastrzegł burmistrz.
O DZIERŻAWIE I DOFINANSOWANIACH
Włodarz spotkał się z kurator oświaty Ewą Rawą. – Zostałem poproszony o spotkanie w sprawie niezadawalających wyników nauczania w gminnych szkołach. Ustaliliśmy, że przed wakacjami lub we wrześniu odbędziemy naradę z dyrektorami i przedstawicielami kuratorium, by znaleźć wspólne rozwiązanie – zapowiedział. Burmistrz poinformował także o spotkaniu ze wspólnotą mieszkaniową Mickiewicza 4 w sprawie obiecanej przez dewelopera budowy parkingów i drogi przejazdowej między ul. Północną, a Mickiewicza. – Koszty inwestycji wzrosły, czekamy na kosztorysy – poinformował włodarz.
Samorządowiec przekazał także informację, że z dniem 15 czerwca obecny dzierżawca rezygnuje z prowadzenia hotelu Łucznik i utrzymania stadionu. Argumentuje to okresem pandemicznym, brakiem klientów i coraz wyższymi kosztami utrzymania. – Przed nami poważny problem do rozwiązania. Na pewną będą potrzebne na to pieniądze, których w budżecie nie mamy. W najbliższym czasie ustalimy plan działania z PGK, bo obiekt sportowy musi działać – mówił M. Feder.
Radna Mirosława Niedźwiedź zapytała czy obecny dzierżawca „chce jeszcze negocjować warunki”. Odpowiedź padła, że rezygnuje definitywnie. Sprawa powraca. Już jesienią przedsiębiorcy złożyli rezygnację, jednak po negocjacjach zdecydowali się dalej ten obiekt prowadzić. Gmina dołożyła 30 tys. zł do zakupu opału. Jednak biznesplan się nie powiódł. Stąd „złożenie broni”. Przez lata teren ten był w dzierżawie, dlatego dla samorządu to nowa sytuacja. Był ogłoszony kolejny przetarg, w którym nikt nie wystartował.
Burmistrz przekazał na sesji gorącą informację o tym, że miasto otrzymało ze środków rządowych 8,5 mln zł na budowę kanalizacji w Przyłęgu. Radna M. Niedźwiedź podkreśliła, że w tej sprawie spotkała się razem z radną Bożeną Mrożek i Jarosławem Mereną z wojewodą – Wiem, że pewnie nie wszyscy ucieszą się z kanalizacji, ale jest to ważna inwestycja. Tych podziemnych prac nie widać, ale też trzeba je wykonywać – dodała radna. Jak informuje Kancelaria Premiera w tym naborze wszystkie samorządy w Polsce otrzymały wsparcie chociażby jednego projektu. Radna B. Mrożek poprosiła, by zamontować oświetlenie przy przystankach autobusowych w okolicy Brzozy przy drodze krajowej. – Ludzie stoją w ciemności, kierowcy zgłaszają, że nie widzą pasażerów – skarżyła się radna. Burmistrz przypomniał, że na montaż lamp nie wyraża zgody zarządca drogi, bo ta ma być w przyszłości przebudowywana. Padła propozycja, by zamontować oprawy solarne, które będą wkręcone do konstrukcji przystanku.

O SUBWENCJI I
PODWYŻKACH
Następnie miejski parlament przystąpił do podjęcia uchwał. Na początku jednogłośnie zostały przegłosowane zmiany w budżecie. Skarbnik Adam Skrocki wprowadził autopoprawkę na kwotę ponad 360 tys. zł. – Ministerstwo zwiększyło subwencję oświatową związaną z podniesieniem płac nauczycieli – poinformował. Radna M. Niedźwiedź dociekała, „czy te pieniądze w całości zrekompensują podwyżki”, które obowiązują od 1 maja. Obecna na sesji dyrektor oświaty Monika Sikora odpowiedziała, że „jeszcze nie wiadomo, bo sprawa jest świeża i trwają dopiero naliczenia płac”.
I tak – dołożono pieniądze na wynagrodzenia Strzeleckiemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Miejskiej. Łącznie to nieco ponad 80 tys. zł. Blisko 100 tys. zł wprowadzono do budżetu w ramach tzw. „podatku od małpek”, czyli alkoholi do 300 ml. Te pieniądze muszą być przeznaczone na profilaktykę.
216 tys. zł trzeba było znaleźć na zasilenie funduszu remontowego wspólnot. Pieniądze te zostaną przeznaczone na doprowadzenie gazu, budowę instalacji wewnętrznej w kolejnych kamienicach, m. in, przy ul. Saperów 34, Wolności 26 czy remonty klatek schodowych i budowę szamba w Licheniu. Ponad 70 tys. zł z budżetu pójdzie na termomodernizację kamienicy przy Saperów 17. Swoją część do tego zadania dołoży właściciel jednego z mieszkań.
Głosowana była także zgoda na zaciągnięcie ponad 8 milionowego kredytu, który wynikał z podjętej w grudniu uchwały budżetowej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
Rajcy zajęli się też zatwierdzeniem planu zagospodarowania Czyżewa oraz wyznaczyli miejsce na targowisku, na którym w piątek i sobotę rolnicy sprzedający swoje własne plony czy produkty mogą robić to bez uiszczenia opłaty targowej. Taki plac wyznaczony został w zachodniej części (przy ogrodzeniu od strony Pasażu Kasztelańskiego). Taką uchwałę z mocy prawa musi uchwalić każda gmina.
Teraz ważna informacja dla osób, które planują wykupić od miasta lokal komunalny. Radni zmienili nieco warunki. W tej chwili mieszkanie będziemy mogli wykupić dopiero po ośmiu latach zamieszkiwania – wtedy bonifikata wyniesie 40 proc., a po minimum 10 latach – 55 proc. Wcześniej taka ulga wynosiła nawet 69 proc. Zmieniają się też zasady co do wliczania kosztów remontów. Jeśli takowe były wykonywane z publicznego budżetu będzie proporcjonalnie pomniejszana ulga. Więcej szczegółów można uzyskać w Urzędzie Miasta w referacie zajmującej się gospodarką przestrzenną.
O PROTEŚCIE
I ZAANGAŻOWANIU
Na koniec sesji zajęto się protestem wyborczym co do prawidłowości wyboru jednego z członków Rady Sołeckiej w Macharach. Chodzi o to, że osoba skarżąca, twierdzi że członek ten nie zamieszkuje na stałe w wiosce. Jednak przepisy w tej sprawie nie są jasno sprecyzowane. Obecna na sali sołtys Machar Ilona Nowak – Augustyniak potwierdziła, że osoba ta angażuje się w sprawy miejscowości. – Udziela się, razem sadzimy drzewka, organizujemy dzień dziecka, pieczemy ciasta. Pracuje ze mną, ale też pracowała z byłym sołtysem. Więc nie ma czego zarzucić, chcę by dalej ze mną współpracowała – wyraziła jasno swoją opinię pani sołtys. Radni uznali protest za bezzasadny.
red

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content