Redukcja punktów na szkoleniu

Zgodnie z przepisami za wykroczenia drogowe w ciągu roku można zgromadzić maksymalnie 24 punkty karne. Przekroczenie tego limitu grozi utratą prawa jazdy. Punkty karne można zredukować w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ale nie za darmo.

Kierowcy, którzy chcą zredukować swoje punkty, muszą przejść szkolenie. Takie szkolenia organizuje okresowo np. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Po ich odbyciu kierowca uzyskuje prawo do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6. Szkolenie realizowane jest w ciągu 1 dnia i obejmuje 6 godzin lekcyjnych (bez egzaminu). Opłata za takie szkolenie wynosi 350 zł. W szkoleniu nie może uczestniczyć kierowca w ciągu pierwszego roku od dnia wydania pierwszego prawa jazdy. – W 2020 roku w gorzowskim WORD przeszkolonych zostało jedynie 83 kierowców. Braku zainteresowania upatruję w panującym ogólnie przekonaniu, że szkolenie to już nie obowiązuje, gdyż miało być zniesione, o czym szumnie pisała prasa. Należy podkreślić, iż ten przepis nadal jest ważny – mówi Halina Lebiedź, zastępca dyrektora WORD.

rt

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content