Amazonki działają

Stowarzyszenie Amazonek w naszej gminie działa od 2012 roku. Przez ten czas zrealizowało wiele projektów. Również ubiegły rok obfitował w ważne i ciekawe wydarzenia.

W 2019 roku w stowarzyszeniu działały 34 członkinie. Liczba ta jest zmienna w zależności od stanu zdrowotnego danej osoby – tłumaczy Irena Regulska z „Amazonek”. W minionym roku stowarzyszeniu udało się zrealizować sporo zadań, m.in. dwa razy w tygodniu bezpłatnie prowadzone były zajęcia z gimnastyki korekcyjno-wzmacniającej, zorganizowano wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny do Dziwnowa, pielgrzymkę do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej, panie uczestniczyły również w wielu imprezach, spotkaniach integracyjnych i uroczystościach, współpracowano z Nadleśnictwem, a także uczestniczono w szkoleniach. Stowarzyszeniu udało się także zorganizować dwa spotkania psychologiczno-terapeutyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wszystkie panie działające w Stowarzyszeniu pracują nieodpłatnie w ramach wolontariatu.

Warto również wspomnieć, że w styczniu tego roku na walnym zebraniu wybrano nowe władze. Prezesem została Małgorzata Naruszewicz, wiceprezesami Irena Regulska i Ewa Węglarz, sekretarzem jest Halina Kobryń, a skarbnikiem Leokadia Kukiełka. – Serdecznie zapraszamy osoby dotknięte chorobą onkologiczną w nasze szeregi – zachęca Irena Regulska. Zainteresowani mogą zadzwonić i porozmawiać pod numerem 662 146 852 (Irena Regulska) lub 697 589 046 (Małgorzata Naruszewicz).

Red., rt

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content