Śmieć nasz powszedni

Łąki, pola, rowy, lasy, brzegi jezior i wszystkie te tereny, gdzie tylko można podrzucić worki ze śmieciami, stare opony lub niepotrzebny sprzęt są nieustannie zaśmiecane. A za usunięcie odpadów płaci właściciel terenu….

Niemal każda wieś w gminie, ale nie tylko wieś, bo także mieszkańcy terenów miejskich, zgłaszają, że notorycznie w różne miejsca wyrzucane są odpady. Niektórzy urządzają sobie prawdziwe wysypiska śmieci w lesie, na polach, łąkach, czy nawet na drogach. W ubiegłym roku ktoś wyrzucił pokaźną stertę opon na wyremontowanej nie tak dawno ścieżce w stronę miejscowości Długie. – Bardzo często mamy do czynienia z miejscami, gdzie ktoś nielegalnie nawiózł odpady. Niejednokrotnie sprawcą takiego czynu nie jest właściciel gruntu, a cały proceder dzieje się bez jego woli i wiedzy. W ten sposób powstają tzw. nielegalne, „dzikie” wysypiska odpadów. W świetle prawa, jeżeli rzeczywisty sprawca takiego czynu nie jest znany, odpowiedzialność na usunięcie odpadów poniesie właściciel nieruchomości. W zależności, czy odpady są w pasie drogi publicznej czy lesie, za ich wywóz przy nieustaleniu sprawcy odpowiadają Zarządy Dróg i Lasy Państwowe, natomiast w momencie, gdy teren należy do gminy, to ona opłaca ich utylizację. Są to Instytucje Państwowe, więc koszty te ponoszą po części mieszkańcy, każdy z nas składa się na to, aby posprzątać po kilku nieodpowiedzialnych osobach – mówi kierownik biura SGO5 Natalia Mitrut. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach „posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.” W ust. 2 wskazano, że „w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami”.

rt, ZS 23 marca 2020

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content