Karanie mandatami w czasie epidemii – podstawy prawne

W dyskusjach na temat łamania obostrzeń pojawiają się wątpliwości, czy są podstawy prawne do karania mandatami. Poprosiliśmy o komentarz Lubuski Urząd Wojewódzki. Poniżej przepisy prawne, które podał LUW, a na które powołują się organy wydające w tej sprawie decyzje:

 • Przede wszystkim za naruszenie nakazów, zakazów policja może wymierzyć mandat w kwocie do 500 zł z art.  54 kodeksu wykroczeń. Przepis ten mówi, że …”Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. To na tej podstawie otrzymamy mandat od policjantów za np. gromadzenie się.
 • Naruszenie odbywania obowiązkowej kwarantanny stanowi wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń, który mówi o „Nieprzestrzeganiu nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi pieczę”. W tym przypadku mandat nałożony przez policję może wynosić do 500 zł, a grzywna wymierzona przez sąd może wynieść 5.000 zł.
 • O braku przestrzegania kwarantanny policja informuje służby sanitarne – Powiatową lub Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Kara pieniężna jest wówczas nakładana w drodze decyzji administracyjnej i może sięgnąć nawet 30 tys. zł – art. 8 pkt  22 USTAWY z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ustawa do przeczytania tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000567
 • Na jeszcze większe konsekwencje narażone są osoby, u których potwierdzono zakażenie. Naruszenie kwarantanny może wówczas wypełnić znamiona przestępstwa z art. 161 kk (§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób,
  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. ).

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content