Zasłużony dla turystyki

 

Marek Bidol, pracownik Urzędu Miejskiego, na wniosek Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla turystyki”, które przyznaje Minister Sportu i Turystyki.

W latach 1979 – 1991 Marek Bidol pracował w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym „Warta – Tourist”, początkowo w strzeleckim oddziale tej firmy, a od 1982 w gorzowskiej siedzibie przedsiębiorstwa. W 1991 roku rozpoczął pracę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich. Najpierw na stanowisku kierownika Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Długiem, a następnie od 1998 r. jako dyrektor tej instytucji. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję inspektora ds. turystyki w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy w Strzelcach Krajeńskich. Domeną jego działalności jest kultura, historia regionalna i turystyka. Był organizatorem piętnastu cyklicznych spotkań z piosenką żeglarską „Keja” w Długiem. Obecnie zajmuje się opieką nad strzeleckimi zabytkami oraz promowaniem wiedzy o historii, dziedzictwie kulturowym i atrakcjach, z jego inicjatywy powstało też 30 publikacji o tej tematyce. Dzięki jego zaangażowaniu na rynku został ustawiony zegar słoneczny, przy murach obelisk augustiańskiego mnicha Jana Merkelina, w Punkcie Informacji Turystycznej umieszczono dawny pomnik marszałka Gebhardta Leberechta von Blüchera, odkryty podczas prac ziemnych, w miejscu przedwojennej stacji benzynowej, ustawiono makietę dystrybutora na paliwo nawiązującą ściśle do przekazów ikonograficznych tego obiektu. Strzeleckie zabytki otrzymały tablice informacyjne i informatory. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu w mieście eksponowany jest cykl figur czarownic odlanych w brązie odnoszący się do strzeleckiej historii. W przejeździe Bramy Młyńskiej zamontowano współczesną drewnianą bronę, w Baszcie Czarownic odtworzone są schody, przy murach miejskich zaś umieszczono, wykonaną według jego wskazówek, makietę miasta z okresu nowożytnego. Zainicjował i organizował pikniki archeologiczne w Dankowie, towarzyszące badaniom archeologicznym, koordynował z ramienia Urzędu Miejskiego archeologiczne badania wykopaliskowe w Dankowie, Długiem, Macharach i w Strzelcach Krajeńskich. Poświęca wiele wolnego czasu na kwerendy historyczne prowadzone w bibliotekach i archiwach, poszukując materiałów do promocji Strzelec i okolic, a także ich dziejów, kultury oraz tradycji. –„Mogę z satysfakcją powiedzieć, że przy wsparciu ze strony miasta, życzliwych ludzi i swobodzie realizacji pomysłów, wprowadziłem moje „turystyczne” plany w życie – stwierdza Marek Bidol. – A odznaka „Za zasługi dla turystki” to dla mnie ukoronowanie czterech dekad pracy na rzecz turystów, obsługi ruchu turystycznego i zawodowego spełnienia” – dodaje.

Agnieszka Lech, Ziemia Strzelecka numer 23/2019

Fot. Patryk Bagiński

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content