Maciej Bak nowym prezesem szpitala w Drezdenku

Od 21 października nowym prezesem Szpitala Powiatowego w Drezdenku jest Maciej Bak. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Przez ponad 20 lat pracował jako zastępca dyrektora i dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, który w tym czasie mocno się rozwinął. System ochrony zdrowia w Polsce zna od podszewki, wszelkie zmiany, reformy i problemy, które miały miejsce w ostatnich 20 latach. Potrafił też skutecznie reagować na potrzemy mieszkańców, dzięki czemu w powiecie międzychodzkim udało się zapewnić kompleksową opiekę medyczną w strukturach szpitala.

Jakie ma Pan plany w związku z objęciem stanowiska prezesa szpitala powiatowego w Drezdenku?
Szpital w Drezdenku jest dobrym szpitalem, który w ostatnich latach funkcjonował, z tego co już udało mi się ustalić, bez większych problemów finansowych. Załoga szpitala, zarówno ta medyczna, jak również i administracyjna, to doświadczony zespół, który potrafi profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki. Największym problemem szpitali powiatowych jest w chwili obecnej zapewnienie pełnej obsady lekarskiej. Dotyczy to również naszego szpitala w Drezdenku. Najważniejsze zadanie na początek, to wzmocnienie zespołu lekarzy w oddziałach szpitalnych, a także w poradniach specjalistycznych i pozostałych komórkach. To jednocześnie w mojej ocenie najtrudniejsze zadanie, ponieważ lekarzy szukają teraz wszyscy dyrektorzy szpitali. Ważne jest też, aby ustabilizować sytuację finansową, gdyż jak w większości szpitali powiatowych, również w szpitalu w Drezdenku w tym roku wzrost kontraktów z NFZ nie w pełni rekompensuje wzrost kosztów, głównie osobowych wynikających z ustawowych, niewątpliwie słusznych podwyżek dla personelu szpitala.

Co chciałby Pan zmienić, poprawić?
Nie jestem zwolennikiem zmian, zwłaszcza radykalnych. Lepiej sprawdza się poprawianie, usprawnianie organizacji pracy szpitala. Mam już kilka pomysłów, chciałbym zapewnić jak najbezpieczniejsze warunki opieki medycznej w szpitalu dla pacjentów, przy jednoczesnym bezpieczeństwie pracy dla personelu medycznego. Wiem, jak to zrobić, ale chcę, aby najpierw te pomysły poznała Rada Nadzorcza szpitala oraz Zarząd i Rada Powiatu, a także personel szpitala. Wymaga to także weryfikacji danych statystycznych i konsultacji na szczeblu wojewódzkim. Tak więc o szczegółach będziemy mogli mówić za kilka tygodni. Będę też zabiegał o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Mam nadzieję, że szpital w Drezdenku będzie się rozwijał, pojawią się nowe inwestycje (również w ambulatorium w Strzelcach), a pacjentów będzie przybywać.
Czy ma Pan pomysł na poprawienie sytuacji finansowej szpitala?
Osobiście zawsze uważałem i to się nie zmieniło, że szpital czy w formie spzoz-u ,czy spółki prawa handlowego nie powinien generować „dużego” zysku, gdyż póki co, środki w systemie publicznej ochrony zdrowia nie pomagają w tym, ale przede wszystkim dlatego, że można by domniemywać, iż szpital oszczędza na pacjentach lub personelu. Szpital powinien się bilansować, aby być wiarygodnym dla kontrahentów, dzięki temu bezpiecznym dla pacjentów, przyjaznym dla pracowników i bezproblemowym dla właściciela. Analizuję obecnie dotychczasowe koszty i przychody naszego szpitala, chcę aby ponownie szpital podszedł do akredytacji Centrum Monitorowania Jakości przy Ministerstwie Zdrowia, gdyż NFZ zwiększa ryczałt, gdy taki certyfikat jest posiadany przez szpital. Trzeba będzie być może jeszcze racjonalniej podejmować decyzje generujące koszty, szczegółowo zwracać uwagę na każdą wydawaną złotówkę oraz walczyć o lepszą wycenę świadczeń przez NFZ.
Czy planuje Pan zmiany kadrowe? Jeśli tak, to jakie?
Za wcześnie na odpowiedź na to pytanie, gdyż jestem jeszcze przed serią spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych. Mam nadzieje, że znajdziemy wspólnie takie rozwiązania, aby poprawiać funkcjonowanie szpitala w Drezdenku (bo zawsze jest co ulepszać) i wspólnie go rozwijać. Tak jak powiedziałem, załoga jest w pełni profesjonalna, a najbardziej potrzebne jest wzmocnienie kadry lekarskiej, a także pozostałej medycznej. W szpitalu w Drezdenku jest miejsce dla każdego, kto będzie chciał coś dobrego wnieść dla pacjentów powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Mam nadzieję, że wszystkim będzie zależeć na konstruktywnej współpracy, a z pewnością nasz szpital ma potencjał do rozwoju. Moje pierwsze wrażenia zdają się to potwierdzać.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała J. Czerwińska

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content