Kresowiacy podsumowali 2018 rok

18 maja w restauracji Zacisze odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze Stowarzyszenia Kresowiaków Południowo – Wschodnich.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za ubiegły rok. Zorganizowanych zostało 9 imprez. Były to: choinka noworoczna z zabawą taneczną, koszt – 2020zł; spotkanie z okazji dnia kobiet – 1693,92zł; walne zebranie członków stowarzyszenia i piknik na powitanie lata połączony z zabawą przy orkiestrze w ośrodku im. Brata Krystyna w Długiem – 2060zł; integracyjne spotkanie z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami pt. „Na kresową nutkę” w Strzeleckim Ośrodku Kultury – 1162,43zł; olimpiada sportowa dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Kolonijnym w Długiem – 2121,14zł. Tygodniowy wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Kołobrzegu – 35.744zł; andrzejkowa zabawa taneczna – 2020zł; spotkanie opłatkowe – 1348,90zł. Pozostałe wydatki wyniosły 1392,92zł, cześć kosztów była dofinansowana. – To były zadania, które zrealizowaliśmy w 100% w ubiegłym roku – mówił Janusz Lewandowski, prezes stowarzyszenia.

W tym roku odbyła się już choinka noworoczna oraz wyjazd do teatru. Planowany jest ponownie wyjazd do Kołobrzegu, spotkanie plenerowe na grzybobraniu, olimpiada sportowa, zabawa andrzejkowa i na koniec spotkanie opłatkowe.

Stowarzyszenie liczy 85 członków. Obecnie składka członkowska wynosi 30zł, od stycznia 2020 r. będzie wynosiła 40 zł. W dniu zebrania z płatnością składki zalegało 11 osób. Nieuregulowanie składki w ciągu całego roku wiąże się z wykreśleniem z listy członków stowarzyszenia. Jeśli ktoś chciałby np. po dwóch latach uiścić zaległe należności, nie ma takiej możliwości. W takiej sytuacji osoba taka traktowana jest jak nowy członek. – Wszystkie wcześniejsze lata przynależności do stowarzyszenia przepadają, dlatego warto jest pilnować swoich spraw – dodaje J. Lewandowski.

 

Joanna Czerwińska, wydanie papierowe ZS 11/2019

k

Stowarzyszenie liczy 85 osób

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content