SZKOLENIA Z BHPLUBUSKIE (artykuł sponsorowany)

W ostatnim czasie jest duże zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych, w związku z tym warto wiedzieć, jakie należy spełniać wymagania, aby pracować na takim stanowisku.

9 stycznia ubiegłego roku zmieniły się przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nowe przepisy ujednolicają oraz doprecyzowują regulacje w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń.

Uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi mogą zdobyć osoby, które mają ukończone 18 lat. Dokumentem uprawniającym wykonywanie takiej pracy jest zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkowe kwalifikacje muszą posiadać operatorzy wózków zasilanych gazem oraz osoby dokonujące wymiany butli z gazem w tych wózkach, bowiem muszą oni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Przepisy nowego rozporządzenia nie przewidują wydawania przez organizatorów pracy pisemnych imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych. Te, które zostały dotychczas wydane, zachowują ważność do terminu zakończenia pracy u obecnego pracodawcy, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2021 r. Przy czym stosownie imienne zezwolenia: wystawione do 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2019 r.; wystawione do 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2020 r.; wystawione od 1.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2021 r. Wskazane powyżej zezwolenia imienne zachowują ważność w powyższych terminach bez względu na to, kto przeprowadził egzamin.

Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych, zwane często kursami, nie są organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego – tylko przez ośrodki szkolenia zawodowego. Warto nadmienić, że UDT nie jest organem właściwym do wskazywania konkretnych ośrodków szkolenia zawodowego prowadzących szkolenia pozwalające uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Tym samym informację w zakresie szkolenia (kursu) w kontekście obsługi wózków jezdniowych warto uzyskać w wybranym ośrodku szkolenia zawodowego. Niezależnie od odbycia właściwego kursu (szkolenia) według programów opracowanych lub zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego należy pamiętać o zapewnieniu właściwego szkolenia bhp, w trakcie którego operator wózka powinien być zapoznany z instrukcją wózka, ryzykiem zawodowym jak również instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych.

Red., ZS 9/2019

Po więcej informacji zapraszamy do Biura

Dane kontaktowe

ul. Strzelecka 13/15

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel.: 609 606 154

Sklep: tel.: 726 816 170

e-mail: biuro@bhplubuskie.pl

strona www.bhplubuskie.pl/

Artykuł sponsorowany

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content