Konkurs artystyczny dla przedszkolaków organizowany przez LUW

Lubuski Urząd Wojewódzki zaprasza przedszkola do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Dziecka pt. „Urzędnik w oczach dziecka”.

Przedszkola jako uczestnik konkursu mogą przesyłać lub dostarczyć osobiście swoje prace do 31 maja 2019 r. Prace laureatów zostaną zaprezentowane podczas uroczystego dnia Służby Cywilnej oraz na stronie internetowej LUW.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej, podpisanej karty zgłoszeniowej, opieczętowanej przez dane przedszkole. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrodę rzeczową.

Jak zgłosić pracę konkursową?

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać pocztą na adres Organizatora:

Lubuski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacji i Kadr
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem na przesyłce Konkurs „Urzędnik w oczach dziecka”

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ul. Jagiellończyka 8, parter, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 7 czerwca 2019 r.

Regulamin i informacje dostępne na stronie LUW (kliknij).

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content