Amazonki podsumowały rok

16 stycznia, podczas zebrania Zarządu Stowarzyszenia Amazonki, podsumowano ubiegły rok oraz przedstawiono plan na obecny.

Raz na kwartał odbywały się zebrania zarządu, podczas których omawiane były bieżące sprawy dotyczące działalności stowarzyszenia oraz problemy i oczekiwania członkiń. Przez cały rok systematycznie miały miejsce zajęcia gimnastyczne i 2 razy w tygodniu rehabilitacyjne z udziałem wykwalifikowanego rehabilitanta. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania m.in z basenów termalnych w Tarnowie Podgórnym, wyjazdu rehabilitacyjnego nad morze czy odbycia pielgrzymki do Częstochowy. W listopadzie zorganizowane zostały warsztaty terapeutyczne „Stres i depresja w chorobie nowotworowej”.
Plan pracy na ten rok podobny jest do ubiegłego. Nadal będą prowadzone zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne, jednorazowo odbędzie się wyjazd na basen „Słowianka”. Stowarzyszenie dodatkowo nawiąże współpracę z przychodnią Vital, dzięki czemu prowadzone będą warsztaty o profilaktyce zdrowia pt. „Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa”. Zaplanowany jest coroczny wyjazd nad morze oraz pielgrzymka na Jasną Górę, a także coroczne spotkanie andrzejkowe
W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. – Zapraszamy w swoje szeregi osoby po przebytej chorobie nowotworowej – mówi Irena Regulska, prezes stowarzyszenia. Kontaktować się można pod nr: tel 662 146 852.

jc, Ziemia Strzelecka 6/2019

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content