Zachorowania na grypę w naszym województwie

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 lutego 2019 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie województwa lubuskiego.

 

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 8 do 15 lutego 2019 roku odnotowano wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych w siedmiu województwach Polski (wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i świętokrzyskim ). W pozostałych województwach nastąpił spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, największy spadek odnotowano w województwie pomorskim.

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 8 do 15 lutego 2019 roku zgłoszono 250 131 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 8-15.02.2019 r. wyniosła 81,40 na 100 tys. ludności i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 8-15.02.2019 r. odnotowano dwadzieścia pięć zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 3378 osób z terenu województwa lubuskiego (tj. o 1503 osoby więcej niż w poprzednim tygodniu), w tym 1663  dzieci do 14. roku życia (tj. o 817 dzieci więcej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wynosiła 41,58 na 100 tys. ludności i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W analizowanym okresie lekarze rodzinni województwa lubuskiego skierowali 27 osób do szpitala (19 osób z objawami ze strony układu oddechowego, 1 osobę z objawami ze strony układu krążenia, 7 osób z innych przyczyn ).

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 1 września 2018 r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 24 361 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, u 18 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę ( u 18 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowania na grypę typu A w tym 2 zachorowania na AH1N1 ).

WSSE w Gorzowie Wlkp.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content