Kolejny maszt w naszej gminie?

Planowana jest budowa kolejnego masztu telefonii komórkowej w naszej gminie. Tym razem przy ulicy Gdańskiej.

W ciągu ostatniego roku o masztach telefonicznych w naszej gminie jest dosyć głośno. Najpierw przeciwko takiej inwestycji protestowali mieszkańcy Gardzka, następnie Dankowa, a teraz Strzelec Krajeńskich i Klasztornych. W Gardzku i Dankowie trwają jeszcze procedury związane z tym, że pojawiły się protesty i odwołania. Najnowsze plany odnośnie postawienia kolejnego masztu dotyczą ulicy Gdańskiej w Strzelcach Krajeńskich. – Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumenty złożone przez inwestora zostały przekazane do instytucji opiniujących tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Pile. Pisemnie poinformowani zostali mieszkańcy nieruchomości sąsiadującej z terenem planowanej inwestycji jako pełnoprawne strony postępowania – mówi Daniel Dulas z Urzędu Miejskiego. – Czekamy na decyzję RDOŚ, czy będzie wydany nakaz wykonania przez inwestora raportu środowiskowego. Mieszkańcy będą mogli wnieść swój protest. O wszystkim Urząd będzie informował. Mieliśmy już telefony od mieszkańców, którzy napisali pisemny protest przeciwko temu przedsięwzięciu. Gmina nie ma możliwości prawnych, by z góry blokować takie inwestycje – podkreśla inspektor.

Do sprawy będziemy wracać.

rt

artykuł pochodzi z papierowego wydania „Ziemi Strzeleckiej”, 25.10.2018 r.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content