Czyszczą stawy

Kolejny staw w gminie zostanie oczyszczony, tym razem będzie to akwen w Pielicach.

Zbiorniki wodne na terenie wiejskim, których właścicielem jest gmina Strzelce Kraj., są od kilku lat konserwowane. Do tej pory oczyszczone zostały stawy w: Gardzku, Sidłowie, Lipich Górach oraz Buszowie. Teraz prace czekają zbiornik w Pielicach. W zakresie konserwacji znalazło się usunięcie roślinności i osadów organicznych oraz uformowanie skarp. Wykonawcą jest firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Andrzej Sywiec. – Koszt oczyszczenia stawu to ok. 30 000,00 zł – informuje Sylwia Kowalewska z Urzędu Miejskiego. Środki pochodzą z budżetu gminy. – W roku obecnym, w zależności od ilości dostępnych środków finansowych, planowany jest do wyczyszczenia jeszcze jeden staw w miejscowości wiejskiej. Jednakże nie chcemy zdradzać gdzie. – dodaje S. Kowalewska.

jc

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content