Aktywność radnych w czasie kadencji 2014-2018

Zbliża się koniec kadencji radnych 2014-2018. Przedstawiamy podsumowanie przygotowane przez Biuro Rady do 30.06.2018 r.  W wydaniu papierowym Biuro podało nieprawidłowe dane dotyczące frekwencji czterech radnych.

Sesje Rady Miejskiej: odbyło się 47 posiedzeń sesyjnych (41 sesji zwyczajnych i 6 sesja nadzwyczajnych).

Liczba opuszczonych posiedzeń sesyjnych (sesje zwyczajne/sesje nadzwyczajne):

1.Marek Adamus – 3/0 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

2.Robert Butkiewicz – 0/0 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

3.Marcin Dźwigalski – 4/2 ( objęcie mandatu 29.06.2015 r.)

4. Jadwiga Janusz – 2/0 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

5. Janusz Jarząbek – 1/2 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

6. Zbigniew Lepiato – 4/1 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

7. Bożena Mrożek – 0/1 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

8. Mirosława Niedźwiedź – 0/1 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

9. Krzysztof Paluta – 0/2 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

10. Jan Sagan – 5/1 (objęcie mandatu 27.03.2015 r.)

11. Bożena Samerdak – 3/2 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

12. Dariusz Sobczak – 0/0 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

13. Józef Waszak – 0/0 (objęcie mandatu 1.12.2014 r.)

14. Karol Wojtczak – 0/0 (objęcie mandatu 30.11.2017 r.)

15. Roman Gajowczyk – 0/0 (objęcie mandatu 14.12.2017 r.)

KOMISJA BUDŻETOWA: odbyły się 44 posiedzenia

liczba nieobecności:

1.Marek Adamus – 1

2.Robert Butkiewicz – 4

3.Marcin Dźwigalski – 0

4. Jadwiga Janusz – 4 ( członek komisji od 28.01.2016 r.)

5. Janusz Jarząbek – 0

6. Mirosława Niedźwiedź – 1

7. Jan Sagan – 4

8. Dariusz Sobczak – 2

Komisja spraw społecznych: odbyły się 44 posiedzenia

liczba obecności:

1. Zbigniew Lepiato – 5

2. Bożena Mrożek – 1

3. Mirosława Niedźwiedź – 1

4. Krzysztof Paluta – 12

5. Bożena Samerdak – 8

6. Józef Waszak – 3

7. Karol Wojtczak – 2 (członek komisji od 30.11.2017 r.)

8. Roman Gajowczyk – 0 (członek komisji od 28.01.2016 r.)

oraz

Jadwiga Janusz – 2 ( członek komisji do 28.01.2016 r.)

Janusz Jarząbek – 0 ( członek komisji do 18.12.2015 r.)

Dariusz Sobczak – 1 ( członek komisji do 18.12.2015 r.)

Komisja rewizyjna: odbyły się 32 posiedzenia

liczba nieobecności:

1.Marek Adamus – 1

2.Janusz Jarząbek – 9

3. Bożena Mrożek – 0

4. Mirosława Niedźwiedź – 2

oraz

Józef Waszak – 8 (członek komisji do 31.08.17r.)

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

Liczba zarejestrowanych wniosków, interpelacji bądź zapytań zgłoszonych przez radnych na sesjach oraz w formie pisemnej między sesjami Rady Miejskiej:

1.Marek Adamus – 4

2.Robert Butkiewicz – 5

3.Marcin Dźwigalski – 26

4. Jadwiga Janusz – 3

5. Janusz Jarząbek – 13

6. Zbigniew Lepiato – 3

7. Bożena Mrożek – 48

8. Mirosława Niedźwiedź – 60

9. Krzysztof Paluta – 13

10. Jan Sagan – 19

11. Bożena Samerdak – 23

12. Dariusz Sobczak – 7

13. Józef Waszak – 5

14. Karol Wojtczak – 4

15. Roman Gajowczyk – 4

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content