Medale dla jubilatów

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły, co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Pracownicy urzędów stanu cywilnego nie monitorują par z długoletnim pożyciem, dlatego, aby otrzymać taką pamiątkę należy złożyć wniosek.

Z wnioskiem o nadanie medali przez prezydenta RP i legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki. Zgłoszenia przyjmowane są we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Stanu Cywilnego. – Jeżeli ślub był zawierany poza gminą Strzelce prócz dowodów osobistych jubilatów potrzebny jest akt małżeństwa – mówi Teresa Andrzejewska, z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wnioski o nadanie odznaczenia wysyłane są z USC do biura wojewody, a potem kierowane do biura prezydenta RP. Gdy list z gratulacjami zostanie podpisany przez głowę państwa, wtedy urząd stanu cywilnego zawiadamia jubilatów i prosi o informację, gdzie uroczystość ma się odbyć. – Urząd Wojewódzki zanim wyśle wniosek do biura prezydenta sprawdza w rejestrze osób karanych, niekaralność przyszłych jubilatów, gdyż by otrzymać takie wyróżnienie należy być osobą niekaraną – dodaje urzędnik. Na medale i legitymacje czeka się ok. 5 miesięcy. Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Krajeńskich wręcza burmistrz. Cała procedura, jak i uroczystość w urzędzie jest bezpłatna.

Czytelnicy, którzy są zainteresowani publikacją w naszej gazecie zdjęcia z takiej uroczystości, mogą zgłosić się do naszej redakcji pod adresem e-mail: ziemiastrzelecka@strzelce.pl, telefonicznie 95 761 54 69 lub osobiście w biurze w Spichlerzu przy ul. Wojska Polskiego 1 w godz. 8.00 – 14.00.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 15/2018.

Maria i Jan Ulańscy z Bobrówka świętowali Złote Gody w sierpniu. Z tej okazji zostali odznaczeni prezydenckim Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie .- foto. M. Feder fb

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content