Zagrożenie powodziowe

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego wody w rzece Noteć starosta strzelecko-drezdenecki ogłosił 2 lutego alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta i gminy Drezdenko oraz gmin: Stare Kurowo i Zwierzyn.

7 lutego został przeprowadzony rekonesans na terenach zagrożonych powodzią. Stan wody w rzece Noteć po przekroczeniu stanu alarmowego pozostaje na tym samym poziomie tj.: 343 cm na wodowskazie w Drezdenku i 384 cm na wodowskazie w Gościmcu (stan alarmowy 340 cm w Drezdenku i 380 cm w Gościmcu). Praca przepompowni w Górecku i Gościmcu, które przepompowują wodę z doliny rzeki Noteć do jej koryta zabezpieczają dolinę przed stagnacją wód opadowych. Następuje dalsze niszczenie wałów przeciwpowodziowych przez: bobry, jenoty i lisy. Napotkane dziury w koronie wału przeciwpowodziowego są dużych rozmiarów i sięgają do połowy szerokości wału. Powstała z dniem 1 stycznia 2018 roku nowa jednostka organizacyjna pn. „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie”, która ma zajmować się zadaniami gospodarki wodnej nadal wypracowuje metody działania, a nie dostrzega elementów zagrożenia powodziowego, które ciągle wzrasta na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego administracyjnie podlega pod Zarząd Zlewni w Pile, którego zwierzchnikiem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Bezpośrednio zadania są realizowane przez Nadzór wodny w Drezdenku i filię w Strzelcach Krajeńskich.

Na podstawie materiałów prasowych Starostwa Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content