Bezpieczne ferie 2018

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich 9 lutego odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Strzelcach Krajeńskich. Spotkanie zaplanowano w ramach kampanii społecznych prowadzonych przez PSP, mających na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa.

Jako pierwsi prelegentów wysłuchali uczniowie klas pierwszych, dla których w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” przygotowana została pogadanka o prawidłowych postawach w obliczu zagrożenia, a także o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą zabawa w pobliżu akwenów i cieków wodnych w zimie. W pierwszej części pogadanki kpt. Paweł Kaczmarczyk zwrócił uwagę słuchaczy na to jak ważne jest, jak najwcześniejsze wezwanie pomocy do osób pod którymi załamał się lód oraz poinstruował, jak należy się zachować w takiej sytuacji. Kolejno uczniowie mieli okazję do zadawania pytań oraz luźnej dyskusji.

Dla klas 4, mł. ogn. Mariusz Borgosz przygotował pokaz wraz z instruktarzem udzielania pierwszej pomocy w przypadkach omdleń, zasłabnięć, zachłyśnięć, oraz w ograniczonym zakresie w przypadkach niewydolności krążeniowo-oddechowej. Na uwagę zasługuje fakt, że w tej części spotkania uczniowie mieli okazję sprawdzić się w roli ratownika, z czego chętnie skorzystali. Z pomocą fantomów funkcjonariusz PSP zademonstrował podstawowe czynności ratownicze następnie powierzając wykonywanie tych czynności młodzieży.

Najstarszej grupie słuchaczy – uczniom klas 7, kpt. Paweł Kaczmarczyk zademonstrował mechanizmy towarzyszące procesowi spalania gazu w piecyku gazowym w zamkniętym pomieszczeniu. Pokaz odbył się z wykorzystaniem specjalnie na ten cel zbudowanego urządzenia. Zademonstrowane zostały procesy zachodzące w przestrzeni pomieszczenia związane z fizykochemią spalania oraz przepływem płynów. Na przykładzie zademonstrowano tzw. „wsteczny ciąg” w kanałach wentylacyjnych oraz zaburzenie ciągu w przewodach spalinowych. Młodzież mogła zaobserwować mechanizm emisji tlenku węgla (czadu) do pomieszczenia, a także skuteczność czujki tlenku węgla w przypadku jego emisji.- Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z niemałym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, za co serdecznie dziękujemy! – mówi kpt. Paweł Kaczmarczyk.

Na podstawie materiałów prasowych Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content