Podzielili dotacje dla OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich otrzymała ponad 64 tys.zł do podziału.

Podział otrzymanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dla jednostek OSP spoza systemu ratowniczo-gaśniczego odbył się 4 lipca w Starostwie Powiatowym podczas posiedzenia V kadencji pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Strzelcach Krajeńskich.

Na posiedzeniu Komendant Powiatowy PSP zaproponował następujący podział środków finansowych dla poszczególnych jednostek OSP:
– Gmina Strzelce Krajeńskie jednostka OSP Bobrówko – 17 170 zł;

– Gmina Zwierzyn jednostka OSP Żółwin – 17 169 zł;

– Gmina Stare Kurowo jednostka OSP Przynotecko – 12 840 zł;

– Gmina Drezdenko jednostka OSP Goszczanowiec – 17 171 zł.

Przydzielone środki finansowe wykorzystane powinny być na realizację następujących zadań:

– remont strażnic;

– zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i narzędzi;

– zakup odzieży i wyposażenia druhów.

Warunkiem otrzymania dotacji finansowej była aktywność jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a także możliwość efektywnego wykorzystania przydzielonych środków.

Na posiedzeniu poruszono również temat jednostek zarejestrowanych w KSRG, które są znacznie gorzej dotowane pod względem finansowym, natomiast pod względem wykonywanych zadań, wyszkolenia oraz obsługiwanego sprzętu nie ustępują swoim kolegom z Państwowej Straży Pożarnej.

Według ministra druhowie z OSP mają otrzymywać używane umundurowanie bojowe i używany sprzęt od kolegów z PSP, a mundury wyjściowe mają zakupywać za własne środki finansowe (dotacja od firm ubezpieczeniowych została Związkowi zabrana i przekazana Komendantowi Głównemu PSP, który nie widzi możliwości zakupu z tych środków mundurów wyjściowych i koszarowych dla członków OSP). Znacznie obniżono dotacje (o 80%) dla jednostek z KSRG na utrzymanie gotowości bojowej.

Zmniejszenie dotacji finansowych dla jednostek OSP z systemu przyczynia się do zniechęcania druhów do działania w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Problem ten narasta ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie młodzieży działalnością w jednostkach OSP. Brak pracy w miejscu zamieszkania oraz rozwiązań systemowych rekompensujących dla pracodawców absencję druhów z racji działań ratowniczo-gaśniczych drastycznie zmniejsza liczbę czynnych członków w jednostkach OSP.

mswia

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content