Uczcijmy to razem

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich, przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zaprasza 16 maja wszystkich mieszkańców gminy na obchody z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Obchody rozpoczną się o godzinie 8.30 na strzeleckim rynku od wystawy prac podopiecznych SOSW w Punkcie Informacji Turystycznej. Następnie odbędzie się kolorowy marsz do Strzeleckiego Ośrodka Kultury, gdzie odbędzie się szkolny przegląd talentów i dyskoteka. – To bardzo ciekawa inicjatywa, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością SOSW. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają swoje pasje i talenty. Potrafią zaskoczyć nietypowymi pomysłami i rozwiązaniami. W wielu sytuacjach zaskakują dojrzałością i odpowiedzialnością. Są sumienne i pracowite, co często potwierdzają pracodawcy naszych absolwentów – mówi Jacek Kielar, nauczyciel SOSW, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich jest placówką dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oferta ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, na zasadniczej szkole zawodowej kończąc. Podstawą pracy Ośrodka jest doskonale przygotowana, wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna, baza lokalowa przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Placówka zapewnia również stałą opiekę pielęgniarki szkolnej, bogatą ofertę imprez, uroczystości i konkursów. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu pocztowego lub osobistego pod adresem:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kościuszki 28, Strzelce Krajeńskie, kontaktu telefonicznego: 095 763 11 05 bądź mailowego na adres: sosw.strzelce@interia.pl.

SOSW

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content