Policja szkoliła gimnazjalistów

Funkcjonariusze strzeleckiej komendy przeprowadzili spotkanie z uczniami Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępczości. W szkoleniu uczestniczyło ponad 140 osób.

14 lutego strzeleccy policjanci spotkali się z uczniami Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich. Podczas dwugodzinnego spotkania omówione zostały kwestie bezpiecznego korzystania z Internetu. Przybliżono uczniom zagrożenia jakie wynikają ze stosowania przemocy w sieci tzw. cyberprzemocy i cyberprzestępczości, co należy umieszczać w Internecie, a co może wyrządzić drugiej osobie krzywdę, jak uchronić się przed niebezpieczeństwami związanymi z siecią oraz konsekwencje prawne na jakie mogą się narazić młodzi ludzie.

Na podstawie materiałów prasowych KPP w Strzelcach Kraj.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content