Darmowa pomoc prawna

Darmowe porady prawne w  gminie Strzelce Krajeńskie i powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Gmina w nowym roku kontynuuje bezpłatne porady prawne dla swoich mieszkańców. Mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani. Radca prawny mec. Marcin Tuliński bezpłatne porady prawne świadczył będzie 17 stycznia w godzinach od 11:00 do 15:00, budynek Urzędu Miejskiego, przy ulicy al. Wolności 48, na III piętrze w pokoju nr 39.

Nieodpłatna pomoc prawną w roku 2017 prowadzi również Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, w pokoju nr 5. W miesiącu styczniu i lutym porad prawnych udzielać będą: radca prawny Piotr Mielcarek, adw. Beata Wisiorowska, adw. Agnieszka Cziszewska, radca prawny Magdalena Miatkowska-Misiołek, radca prawny Ewa Tabor i adw. Julian Zubczewski – Bogdanow. Petenci przyjmowani będą w poniedziałki w godz. 12.00 – 16.00, we wtorki w godz. 7.30- 11.30, w środy w godz. 8.30-12.30, w czwartki w godz. 8.00-12.00 oraz w piątki w godz. 9.00-13.00. Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna oferowana przez starostwo przysługuje osobie fizycznej, która m.in. korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, posiada Kartę Dużej Rodziny, posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, nie ukończyła 26 lat, bądź ukończyła 65 lat, w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomoc prawnej oferowanej przez Starostwo Powiatowe znajduje się na stronie internetowej: www.fsd.pl

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content