Nabór wniosków – nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014 – 2020.

PROW-2014-2020-logo

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, działalności usługowej wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz działalności usługowej następującej po zbiorach.

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 500 000 zł.  Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji.

Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Więcej informacji

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content