Krzyży Wolności i Solidarności dla strzelczanina

Strzelczanin Ryszard Drewniak znalazł się w gronie odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności, które 15 listopada wręczał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali byli działacze opozycji niepodległościowej w PRL. Odznaczone zostały w sumie 34 osoby. – Dla mnie to odznaczenie jest bardzo ważne, ponieważ jest to odznaczenie ponadpartyjne. Bez robotników oraz ruchu całego społeczeństwa nie byłoby zmian systemowych i o tym trzeba pamiętać. To odznaczenie to uhonorowanie każdego, kto miał kiedyś odwagę reprezentować siebie – mówi Ryszard Drewniak.

Przypomnijmy, że Ryszard Władysław Drewniak uczestniczył w strajku KPGR w Baniach-Lubanowie w sierpniu 80’, działał w NSZZ „Solidarność”, był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej w KPGR w Baniach-Lubanowie, współtwórcą niezależnego „Biuletynu Rolnego”, członkiem Zarządu Regionu NSZZ „S” Pomorza Zachodniego, pracownikiem Biura Interwencji ZR „S” w Szczecinie, sygnatariuszem porozumienia NSZZ „S” z Ministrem Rolnictwa w sprawie układu zbiorowego, współorganizatorem i uczestnikiem strajku w Stoczni Szczecińskiej w grudniu 81’, członkiem MKS Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „S” w Szczecinie. Został aresztowany w Szczecinie (14/15 XII 1981), osadzony w aresztach śledczych w Szczecinie, Inowrocławiu, Bydgoszczy, po procesie za organizację i kierowanie strajkiem skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, w wyniku rewizji prokuratorskiej został skazany przez Sąd Najwyższy–Izbę Wojskową w Warszawie na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, osadzony w Zakładzie Karnym w Koronowie, Potulicach, przerwa w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych, po wniosku uwięzionego Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski, amnestionowany (darowanie kary) przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, był kolporterem wydawnictw niezależnych, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny emigrant w Szwecji (1984-), organizator medyczno-finansowo-drukarskiej pomocy szwedzkiej dla struktur podziemnych NSZZ „Solidarność” w Polsce, w wyniku rewizji nadzw. uniewinniony przez SN–IW w Warszawie.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w 2010 r. dla uhonorowania osób, które w latach 1956-89 „mimo zagrożenia bezpośrednimi represjami, zasłużyły się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla obrony praw człowieka i obywatela w PRL”.

Ryszard Drewniak

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content