Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój swojego powiatu!

Starostwo powiatowe prowadzi prace nad tworzeniem Programu Rozwoju Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2016 – 2023, na który wpływ ma każdy mieszkaniec powiatu, który wypełni anonimową ankietę.

Badaniu podlegają 3 obszary: gospodarka, środowisko oraz społeczeństwo.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy powiatu, aktualną sytuację społeczno – gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jego rozwojem.

Termin zbierania ankiet upływa 25 lipca 2016 roku.

Ankiety można składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich,ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7, a sporządzone w formie elektronicznej przesyłać na adres email: rgospodarczy.fsd@gmail.com

Ankieta do pobrania na stronie: www.fsd.pl

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content