Konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego do udziału w dwóch konkursach artystycznych realizowanych w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2016”.

W konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje bez alkoholu” mogą uczestniczyć dzieci, uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać jeden rysunek poruszający tematykę promującą bezpieczny i wolny od nałogów (alkoholu) sposób spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Rysunek należy wykonać na kartce papieru, formatu A4, dowolną techniką. Konkurs odbywać się będzie w formule jednoetapowej (etap wojewódzki). Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) w terminie do 20 września 2016 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora) pod adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje bez alkoholu”. Do rysunku należy dołączyć kartę zgłoszenia. Na odwrocie rysunku dodatkowo należy napisać imię i nazwisko autora pracy. Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 września 2016 r. Komisja konkursowa przyzna: I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatora.

W konkursie na plakat dla młodzieży pod hasłem „Wakacje wolne od uzależnień” może uczestniczyć młodzież – uczniowie gimnazjów zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać jeden plakat poruszający tematykę promującą bezpieczny i wolny od uzależnień (alkoholu) sposób spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Plakat należy wykonać w formacie A3, dowolną techniką. Konkurs odbywać się będzie w formule jednoetapowej (etap wojewódzki). Młodzież za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) w terminie do 20 września 2016 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora) pod adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs na plakat pod hasłem „ Wakacje wolne od uzależnień”. Do plakatu należy dołączyć kartę zgłoszenia. Na odwrocie rysunku dodatkowo należy napisać imię i nazwisko autora pracy. Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 września 2016 r. Komisja konkursowa przyzna: I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatora.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszenia można pobrać klikając poniższe linki:

Konkurs plastyczny

Konkurs na plakat

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content