Przyjdą do nas ankieterzy

 

            Gmina przygotowuje się do programu rewitalizacji. Ważną częścią ma być diagnoza społeczna, którą wśród mieszkańców przeprowadzą ankieterzy.

 

            Rewitalizacja, czyli odnowienie zdegradowanych części miasta, miałaby obejmować takie miejsca, w których poprawa warunków zewnętrznych wpłynie bezpośrednio na społeczeństwo, np. poprawi jakość ich życia, zapewni miejsce do rekreacji. Taki jest wymóg programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, a właśnie o dotację na ten cel zamierza starać się nasza gmina. Wyznaczono już 4 obszary, które mogłyby zostać poddane rewitalizacji: parking przy Banku Spółdzielczym i okolica murów, duży park jako miejsce spotkań dla rodzin, ulica Zachodnia i budynek szkoły, jezioro i budynek po wypożyczalni. –  Każdy z obszarów będzie stwarzał wykluczonym możliwość korzystania z dobrodziejstw miasta. Najpierw zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna, w tym celu do mieszkańców przyjdą ankieterzy, którzy będą pytać o zmiany w mieście i inwestycje, które w ramach rewitalizacji gmina chciałaby przeprowadzić – mówi wiceburmistrz Mateusz Karkoszka.

Ankiety przeprowadzać będą najprawdopodobniej pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Odwiedzą oni mieszkańców w domach, dlatego gmina liczy na współpracę i zaangażowanie strzelczan.

 

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content