Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego udzielana będzie
w dwóch punktach, które rozpoczęły działanie  1 stycznia 2016 roku:Punkt 1. usytuowany jest w lokalu biurowym nr 5 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, według harmonogramu:
poniedziałki – w godz. od 8.00 do 12.00


wtorki – w godz. od 11.00 do 15.00


środy – w godz. od 8.00 do 12.00


czwartki – w godz. od 11.00 do 15.00


piątki – w godz. od 9.00 do 13.00
Punkt 2. usytuowany w lokalu biurowym nr 6 znajdującym się w ratuszu przy ul. Kościuszki 31
w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, według harmonogramu:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00


czwartki – w godz. od 14.00 do 18.00.Szczegóły na stronie powiatu

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content