Trzeba wieszać numer

Właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczać w widocznym miejscu tabliczki z numerami budynków oraz nazwą ulicy czy placu.

Taką tabliczkę należy umocować na ścianie frontowej. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym jest regulowany ustawą, a niedostosowanie się do niego, to wykroczenie karane grzywną nawet do 250 zł.

Umieszczanie numerów domów jest ważne nie tylko dla osób dostarczających pocztę czy paczki, ale też dla służb ratunkowych.

tabliczka

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content